Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων


Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων είναι η εφαρμογή πολιτικής για θέματα που σχετίζονται με τη συντήρηση και αποκατάσταση κινητών και ακίνητων μνημείων, η εκπόνηση σχετικών μελετών και η έρευνα σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της Συντήρησης και Αποκατάστασης Πολιτιστικών Αγαθών.

Ένα παλιό κτίριο, που με την εμπειρία και την γνώση μας, διατηρήσαμε τα κουφώματα του, αναπαλαιώνοντας τα και κάνοντας τα ξανά λειτουργικά και αναβαθμισμένα ενεργειακά.

Ευχαριστούμε