Πύργος Βασιλίσσης


To κτήμα του Πύργου Βασιλίσσης γεννήθηκε από το όραμα της βασίλισσας Αμαλίας για την δημιουργία μιας πρότυπης αγροτικής εγκατάστασης, στην οποία θα δοκιμάζονται καινούριες παραγωγικές μέθοδοι για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωπονίας.

Το κτήμα του Πύργου Βασιλίσσης υπήρξε πρότυπο κτήμα όχι μόνο στα χρόνια της Βασίλισσας Αμαλίας αλλά και μετά την δημιουργία της πρώτης εταιρίας «Αγροτική Εταιρεία Πύργος Βασιλίσσης A.E.» το 1931.

Εμείς είμασταν εκεί στην αναστήλωση του πύργου και επισκευάσαμε ίσως τα παλαιότερα κουφώματα μέχρι σήμερα. τα μονώσαμε και τα κάναμε σαν καινούργια, χωρείς να αλλάξει η εμφάνισή τους.

Είμαστε περήφανοι που συνεργαστήκαμε μαζί σας