ΙΔΡΥΜΑ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ


Το Πνευματικό Ίδρυμα Γεωργίου Παπανδρέου ιδρύθηκε το 1989 με σκοπό τη
συστηματική μελέτη και έρευνα της ζωής και του έργου του Γεωργίου Παπανδρέου
ως πνευματικού ανθρώπου και πολιτικού άνδρα, καθώς και την διαφύλαξη της ιστορικής
μνήμης, της κληρονομιάς και των αρχών που εκπροσωπούσε ιδιαίτερα σε
θέματα Πολιτισμού και Παιδείας.
Παράλληλα επιδίδεται στην έρευνα και μελέτη θεμάτων που σχετίζονται με την
Εθνική Παιδεία, την Νομική και Πολιτική Επιστήμη και πολιτιστικά θέματα Τέχνης και
Λαογραφίας.

Η εταιρία μας μόνωσε και επισκεύασε τα κουφώματα ώστε να είναι και πάλι λειτουργικά και όμορφα.

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας