ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ


ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Η WOODECO διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα των ξύλινων κατασκευών και είναι σε θέση να υλοποιήσει κατασκευές βασισμένες σε οποιοδήποτε σχέδιο που ζητάτε κατόπιν ειδικής παραγγελίας.